Hoe worden buisjes geplaatst?

Bij het kind gebeurt dit altijd onder algemene narcose . Bij volwassenen is er keuze tussen plaatselijke verdoving of algemene narcose  De NKO arts maakt een heel klein sneetje in het trommelvlies met behulp van zijn microscoop. Dat gebeurt met behulp van...

Wie controleert de buisjes ?

De NKO arts controleert de buisjes. De pediater of huisarts kan dit ook bijkomend opvolgen uiteraard. Tussen 2 à 3 weken na de ingreep is er in principe een controle op de raadpleging NKO voorzien om de buisjes te controleren. Nadien volgt er een controle om de 6...

Hoeveel keer zijn er buisjes nodig ?

Bij een groot deel van de kinderen is het plaatsen van een trommelvliesbuisje slechts éénmaal nodig. Bij de overigen moet de procedure meermalen herhaald worden, omdat de functie van de buis van Eustachius nog niet hersteld is. Over het algemeen blijkt dat de functie...

Hoe lang blijft een buisje in het oor zitten ?

.Een trommelvliesbuisje blijft enkele maanden tot soms wel enige jaren ter plaatse. Het buisje wordt na die periode spontaan door het trommelvlies naar de gehoorgang toe uitgestoten (het groeit nooit naar binnen !!!),  waarna het gaatje in het trommelvlies zich, op...

Mag iemand met trommelvliesbuisjes vliegen?

Iemand met trommelvliesbuisjes mag gewoon vliegen. Er zullen aanmerkelijk minder klachten bij dalen en stijgen optreden dan gewoonlijk, omdat de buisjes ervoor zorgen dat men het middenoor niet meer moet klaren (de drukveranderingen in de omgeving worden direct...