Hoortest bij kinderen – Kind en gehoor

Wanneer wordt het gehoor van een kind getest ?

Bij de geboorte

 Screening test

 • Tijdens  het verblijf van mama en baby in de materniteit / kraamafdeling)
  of
 • Door Kind en Gezin , tussen 2 tot 4 weken leeftijd

Na de geboorte (bij de baby)

 • Als baby niet reageert op lawaai
 • Als baby aan zijn oren prutst
 • Als baby vaak oorontstekingen vertoont
 • Als baby vaak rode trommelvliezen heeft
 • Als baby vaak ‘s nachts weent zonder gekende reden
 • Als baby vaak koorts vertoont zonder gekende reden
 • Als de spraak zich moeilijk ontwikkelt

In de kleuterklas, op school (peuter)

 • Na advies van een logopedist(e)
 • Bij gedragsveranderingen van het kind
 • Tijdens een routine onderzoek (medisch schoolonderzoek)
 • Wanneer een kind vaak vraagt om te herhalen
 • Wanneer er taalachterstand optreedt
 • Wanneer er uitspraak problemen optreden
 • Bij concentratie problemen (bv. In de klas)
 • Als een kind verstrooid is
 • Bij herhaaldelijke oorontstekingen, rode of doffe trommelvliezen
 • Als een kind aan zijn oren prutst
 • Als een kind in bed  op een brutale wijze met zijn hoofd op zijn hoofdkussen slaat
 • Als een kind altijd naar zijn oren wijst
 • Als een kind vaak koorts heeft
 • Als het kind vaak grijnst, chagrijnig is of lastig wordt
 • Als een kind zich afzondert op school van de andere kinderen
 • Als een kind luid praat (maar ook als er heesheid optreedt)
 • Als een kind niet goed begrijpt wat de opdrachten op school zijn
 • Bij verstrooidheid
 • Als het kind vraagt om te herhalen

Welke test wordt er uitgevoerd bij de geboorte ?

Vroegtijdige opsporing van slechthorendheid is mogelijk dankzij de invoering van de neonatale “Algo” gehoorscreening, die in 2013 werd vervangen door een ASSR algoritme.
Deze test wordt uitgevoerd vanaf de geboorte, bij kinderen van nog maar enkele dagen oud.
Daardoor is al heel snel na de geboorte bekend of het kind slecht hoort.
De neonatale gehoorscreening is een betrouwbare test waar slechts zelden foutmetingen in voorkomen.
Het wordt afgenomen op deze heel jonge leeftijd omdat er dan nog geen sprake kan zijn van gehoorverlies door infecties en de pasgeborene nog veel slaapt.

Testen bij de baby en in de kleuterklas
De boodschap dat je kind slechthorend is, valt je als ouder enorm zwaar en tegelijk is het van belang dat je kind zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt.De oorzaak ervan moet zo snel mogelijk opgespoord worden.

Sommige kinderen worden niet slechthorend geboren maar worden dit in de loop van hun kindertijd. Vaak merken de ouders dan als eerste dat er wat mis is. Het kind reageert bijvoorbeeld niet meer op bepaalde geluiden of blijft achter in de taalontwikkeling. Het is goed om het gehoor dan te laten testen.
Kinderen van het tweede kleuterklasje  worden in de regel getest op het gehoor door verpleegsters en een arts  van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) .
Blijkt deze test niet in orde dan wordt het kind doorverwezen naar de neus keel en oorarts.