Iemand met trommelvliesbuisjes mag gewoon vliegen.

Er zullen aanmerkelijk minder klachten bij dalen en stijgen optreden dan gewoonlijk, omdat de buisjes ervoor zorgen dat men het middenoor niet meer moet klaren (de drukveranderingen in de omgeving worden direct gevolgd door het middenoor).