Amandelen weghalen – Consultaties en operaties

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat bedoelt men met “amandelen verwijderen”?

De keelamandelen (tonsillen) zijn zichtbaar als knobbels links en rechts achter in de keel. De huig, het aanhangsel van het zachte gehemelte, hangt midden tussen de keelamandelen.

Dit deel wordt de tongamandel genoemd. Hij gaat aan de zijkanten van de tong over in de keelamandelen. De tongamandel geeft slechts zelden klachten.

Een eventuele verwijdering van de amandelen heeft geen merkbaar gevolg bij het bestrijden van infecties. De amandelen vormen slechts een klein gedeelte van het totale lymfkliersysteem van het gehele lichaam. Bovendien bevindt zich in de mond-keelholte ook lymfklierweefsel in het slijmvlies van het zachte verhemelte en de zij- en achterwand van de keel waardoor na verwijdering van de amandelen nog voldoende afweerfunctie overblijft.

Welke invloed heeft amandelen verwijderen op de immuniteit ?

Een eventuele verwijdering van de amandelen heeft geen merkbaar gevolg bij het bestrijden van infecties.

De amandelen vormen slechts een klein gedeelte van het totale lymfkliersysteem van het gehele lichaam.

Bovendien bevindt zich in de mond-keelholte ook lymfklierweefsel in het slijmvlies van het zachte verhemelte en de zij- en achterwand van de keel waardoor na verwijdering van de amandelen nog voldoende afweerfunctie overblijft.

Is amandelen verwijderen pijnlijk ?

Ja, één van de belangrijkste problemen na een tonsillectomie is pijn : bij volwassenen meer uitgesproken dan bij kinderen.

Na de ingreep kunnen de meeste patiënten reeds naar huis met voldoende pijnstilling, volwassene blijven in tegenstelling met kinderen één nacht onder toezicht …

Amandelen wegnemen is zonder twijfel pijnlijk, in de keel en/of in de oren voornamelijk bij slikken (dit is gerefereerde pijn vanuit de keel).

Voldoende pijnstilling na de ingreep is noodzakelijk, in het begin zeker op systematische basis. Het is niet abnormaal dat dit nodig is gedurende een hele week. Meestal wordt paracetamol afgewisseld met ibuprofen.

Andere manieren om minder pijn te hebben is voornamelijk voldoende en veel te drinken, en/of ijs eten, en zo de “keel te smeren”. Hoe meer je drinkt, hoe minder pijn, hoe sneller het geneest en hoe minder kans op een nabloeding.

Voldoende vochtopname is ook essentieel voor de vochtbalans van ons lichaam.

Wat doe ik indien het veel te veel pijn doet ?

Bij toenemende pijn en/of koorts moet inderdaad gedacht worden aan een infectie zodat soms een antibioticum moet gestart worden. Bij de genezing zie je roodheid en een wit-grijs beslag (beter: fibrine beslag). Dit is normaal. Het onderscheid met een infectie is niet altijd even gemakkelijk te maken.

Patiënten met reflux hebben gemakkelijker en langer pijn bij de genezing na een tonsillectomie.

Hoe lang kan het nog bloeden na de operatie ?

Een nabloeding kan optreden tot een 10 tal dagen na de ingreep. Dit treedt gemakkelijker op bij onvoldoende drinken en bij een infectie en ontsteking of inflammatie.

Neem dan onmiddellijk  kontakt  op met uw NKO – arts