De NKO arts controleert de buisjes.

De pediater of huisarts kan dit ook bijkomend opvolgen uiteraard.

Tussen 2 à 3 weken na de ingreep is er in principe een controle op de raadpleging NKO voorzien om de buisjes te controleren.

Nadien volgt er een controle om de 6 maanden .