Buisjes plaatsen in het oor – NKO kind en pediatrie – HALLE

VEELGESTELDE VRAGEN

 

Wat zijn trommelvliesbuisjes ?

Zoals het woord “buisje” het zegt, zijn het kleine verluchtingpijpjes die voor een mooie doorgang zorgen tussen de buitenkant en de binnenkant van het trommelvlies. Ze zijn tussen 3 en 8 millimeters groot, en worden  in het trommelvlies geplaatst (door middel van een microscoop).

Daardoor kan het oor opnieuw ademen en mooi genezen …

Een ziek oor moet correct kunnen ademen

je kan het vergelijken met je luchtpijp die lucht brengt naar je longen.
Daardoor kunnen je longen correct ademen.

Die open “pijpjes” blijven van 4 maanden tot 1 jaar zitten, soms ook in uitzonderlijke gevallen enkele jaren.
Het buisje wordt na die periode spontaan door het trommelvlies uitgestoten, hierbij sluit het gaatje in het trommelvlies meestal vanzelf.

 


Wanneer moeten buisjes geplaatst worden ?

Indien de buis van Eustachius niet goed werkt, ontstaat onderdruk in het middenoor, waardoor het trommelvlies naar binnen wordt getrokken.

Door de onderdruk kan het slijmvlies in het middenoor geïrriteerd raken en vocht afscheiden, waardoor het middenoor gevuld raakt met vocht in plaats van met lucht. Dit  wordt meestal  “glue ear” of “lijmoor” genoemd, vanwege de stroperige samenstelling van het vocht.

Hierdoor kunnen klachten ontstaan van een vol drukkend gevoel in het oor en soms van pijn.

Tevens treedt gehoorverlies op, omdat de geluidstrillingen door de aanwezige vloeistof gedempt worden

Indien het vocht ontsteekt kan dit hevige pijn  veroorzaken. Men spreekt dan van een middenoorontsteking.

Waarvoor dienen buisjes bij verminderd gehoor ?

Het  gehoor speelt een héél belangrijke factor in de taalontwikkeling.

Kinderen zouden niet te lang met gehoorverlies moeten blijven.

Logopedisten  komen veel kinderen op kleuterleeftijd tegen die een vertraging in de spraak en/of taal hebben opgelopen owv een lange periode slecht horen.

Logopedie duurt en lang om deze vertraging in te halen ( soms 2 jaar logoepdische zittingen van 30 minutes, a rato van 2  zittingen per week van 30 minuten)…

Een  kind met gehoorsverlies gaat er dus onrechtstreeks onder lijden.

Dit licht toe waarom buisjes op heel vroege leeftijd zo belangrijk kunnen  zijn.

Hoe worden buisjes geplaatst ?

Bij het kind gebeurt dit altijd onder algemene narcose .

Bij volwassenen is er keuze tussen plaatselijke verdoving of algemene narcose 

De NKO arts maakt een heel klein sneetje in het trommelvlies met behulp van zijn microscoop.

Dat gebeurt met behulp van microchirurgie. Daarna wordt het buisje in het trommelvlies geplaatst. Daarbij wordt het vocht uit het middenoor weggezogen.

Deze operatie wordt ook wel middenoor ventilatie  genoemd.(het oor wordt geventileerd, er kan weer lucht binnen) .

Wie controleert de buisjes ?

De NKO arts controleert de buisjes.

De pediater of huisarts kan dit ook bijkomend opvolgen uiteraard.

Tussen 2 à 3 weken na de ingreep is er in principe een controle op de raadpleging NKO voorzien om de buisjes te controleren.

Nadien volgt er een controle om de 6 maanden .

Hoe lang blijft een buisje in het oor zitten ?

.Een trommelvliesbuisje blijft enkele maanden tot soms wel enige jaren ter plaatse.

Het buisje wordt na die periode spontaan door het trommelvlies naar de gehoorgang toe uitgestoten (het groeit nooit naar binnen !!!),  waarna het gaatje in het trommelvlies zich, op een enkele uitzondering na, vanzelf sluit.

Een controle is noodzakelijk  om de  6 maanden  totdat de buisjes uitgegroeid zijn. Bij problemen uiteraard frequenter.

Mag er wel water in de oren met trommelvliesbuisjes ?

Een trommelvliesbuisje heeft een dermate kleine doorsnede dat alleen water onder hoge druk of water waarvan de oppervlaktespanning verlaagd is (bv. douchegel of zeepwater) naar binnen kan dringen.

Diep onder water zwemmen of in bad met zeep zonder beschermende oordopjes wordt dus ontraden.

De eerste 10 dagen na het plaatsen van een buisje wordt zelfs aangeraden nog niet te gaan zwemmen, omdat het trommelvliesbuisje die tijd nodig heeft om goed vast te gaan zitten.

Mag iemand met buisjes vliegen ?

Iemand met trommelvliesbuisjes mag gewoon vliegen.

Er zullen aanmerkelijk minder klachten bij dalen en stijgen optreden dan gewoonlijk, omdat de buisjes ervoor zorgen dat men het middenoor niet meer moet klaren (de drukveranderingen in de omgeving worden direct gevolgd door het middenoor).

Wat als er vocht uit een buisje komt ?

Het komt nog ens voor dat er bij patiënten met een trommelvliesbuisje een “loopoor” ontstaat.

Meestal geneest dit loopoor spontaan binnen enkele dagen tot een week. Indien het oor na één week nog niet droog is, kunnen oordruppels en/of antibiotica worden toegediend.

Wat zijn de negatieve gevolgen van trommelvliesbuisjes ?

Tot op heden zijn er geen aanwijzingen dat kinderen, zelfs indien het meermalen nodig is om een trommelvliesbuisje te plaatsen, blijvende schade daarvan aan trommelvliezen of gehoororgaan ondervinden.

indien het trommelvlies niet spontaan sluit na het uitstoten van het buisje, (wat  zelden voorkomt, in 1% van de gevallen) kan een myringoplastie uitgevoerd worden in one-day hospitalisatie (ééndaags) , waarbij het trommelvlies met eigen weefsel wordt gesloten.

Buisjes hebben dus een uitstekende reputatie wegens de algemeen gekende positieve effecten die ze geven in tegenstelling  met de negatieve ervan.

Wat kunnen de complicaties zijn, na het plaatsen van buisjes ?

Het directe risico van het plaatsen van een trommelvliesbuisje is zeer lichte tijdelijke gehoorverlies, maar de kans hierop is nagenoeg nihil.

Andere complicaties zijn een loopoor en het niet dichtgroeien van het trommelvlies nadat het buisje is uitgestoten (in 1% van de gevallen).

 

Hoeveel keer moeten buisjes geplaatst worden ?

Bij een groot deel van de kinderen is het plaatsen van een trommelvliesbuisje slechts éénmaal nodig.

Bij de overigen moet de procedure meermalen herhaald worden, omdat de functie van de buis van Eustachius nog niet hersteld is.

Over het algemeen blijkt dat de functie van de buis van Eustachius na het zevende levensjaar verbetert, zodat het opnieuw plaatsen van buisjes dan niet meer nodig is.