Tot op heden zijn er geen aanwijzingen dat kinderen, zelfs indien het meermalen nodig is om een trommelvliesbuisje te plaatsen, blijvende schade daarvan aan trommelvliezen of gehoororgaan ondervinden.

indien het trommelvlies niet spontaan sluit na het uitstoten van het buisje, (wat  zelden voorkomt, in 1% van de gevallen) kan een myringoplastie uitgevoerd worden in one-day hospitalisatie (ééndaags) , waarbij het trommelvlies met eigen weefsel wordt gesloten.

Buisjes hebben dus een uitstekende reputatie wegens de algemeen gekende positieve effecten die ze geven in tegenstelling  met de negatieve ervan.