Het komt nog ens voor dat er bij patiënten met een trommelvliesbuisje een “loopoor” ontstaat.

Meestal geneest dit loopoor spontaan binnen enkele dagen tot een week. Indien het oor na één week nog niet droog is, kunnen oordruppels en/of antibiotica worden toegediend.