Het  gehoor speelt een héél belangrijke factor in de taalontwikkeling.

Kinderen zouden niet te lang met gehoorverlies moeten blijven.

Logopedisten  komen veel kinderen op kleuterleeftijd tegen die een vertraging in de spraak en/of taal hebben opgelopen owv een lange periode slecht horen.

Logopedie duurt en lang om deze vertraging in te halen ( soms 2 jaar logoepdische zittingen van 30 minutes, a rato van 2  zittingen per week van 30 minuten)…

Een  kind met gehoorsverlies gaat er dus onrechtstreeks onder lijden.

Dit licht toe waarom buisjes op heel vroege leeftijd zo belangrijk kunnen  zijn.